Delen

Als inclusieve werkgever wil je er zeker van zijn dat je werknemers gelijk beloont. Op dit moment verdienen vrouwen nog altijd gemiddeld 13% minder dan mannen. Hoe onderzoek je beloningsverschillen? Waar begin je? Download de Gelijke Beloonwijzer voor concrete tips en leer van de best practices van onder andere Unilever, PwC en Gemeente Enschede.

Download de Gelijke Beloonwijzer

 

Download the Equal Pay Guide in English

DE GELIJKE BELOONWIJZER

De Gelijke Beloonwijzer is dé tool voor werkgevers die willen zorgen voor gelijke beloning in hun organisatie. In de Gelijke Beloonwijzer delen acht voorlopers hun ervaringen met gelijk loon onderzoek. Ga aan de slag met hun concrete tips en handvatten en maak werk van gelijke beloning!

De voorlopers:

Deze bedrijven gingen je voor in het gelijk loon onderzoek

Interviews

 • Werk
 • ...

Gasunie

 • Werk
 • ...

Sdu

 • Werk
 • ...

Gemeente Enschede

 • Werk
 • ...

KIT Royal Tropical Institute

 • Werk
 • ...

Van Lanschot Kempen

 • Werk
 • ...

PwC

Oxfam Novib

Feiten & Cijfers

13%

De loonkloof tussen vrouwen en mannen is 13%.

Wetgeving

Om de loonkloof te dichten heeft de Europese Commissie een wetsvoorstel ingediend dat beloningstransparantie afdwingt. Deze wet zal naar Nederlandse wetgeving worden omgezet. 

75%

van de werkgevers denkt dat de loonkloof binnen hun organisatie niet voorkomt, vaak is dat wel het geval.

Talent

De arbeidsmarkt wordt steeds krapper en het is belangrijk om als organisatie aan te tonen dat je divers en inclusief bent. Gelijk loon voor gelijk werk is een essentieel onderdeel hiervan.

2030

Samen met verschillende werkgevers in Nederland zet WOMEN Inc. zich in om de loonkloof voor 2030 te dichten. Is jouw organisatie één van de voorlopers die met ons aan de slag gaat? Meld je dan aan voor de Gelijk Loon Check.

FAQ

Wat is Equal Pay Day?

Vrouwen in Nederland verdienen gemiddeld 13% minder dan mannen. Equal Pay Day is symbolisch de laatste dag van het jaar dat vrouwen betaald krijgen. In 2022 valt Equal Pay Day op 14 november. Met de Gelijke Beloonwijzer hopen we eraan bij te dragen dat Equal Pay Day steeds later in het jaar valt en uiteindelijk niet meer bestaat.

Wat is het verschil tussen ongelijke beloning en de loonkloof?

De loonkloof van 13% is het verschil tussen het gemiddeld bruto uurloon van alle in loondienst werkende mannen en het gemiddeld bruto uurloon van alle in loondienst werkende vrouwen in Nederland. Dit verschil is deels te verklaren door factoren als de sector, leeftijd en leidinggevende functie. Vervolgens is een deel van de loonkloof niet te verklaren. Verschillend onderzoek suggereert dat dit deel van de loonkloof te maken heeft met ongelijke beloning: mannen die voor hetzelfde werk en dezelfde uren meer betaald krijgen dan vrouwen. Dit is bij wet verboden.

Dat een deel van de loonkloof te verklaren is, betekent overigens niet dat er niks aan gedaan moet worden. Een verklaring is namelijk niet altijd een rechtvaardiging.

Wat houdt de nieuwe Richtlijn Beloningstransparantie in?

Het recht op gelijke beloning is wettelijk geregeld. Toch lijkt de huidige wetgeving ontoereikend om het probleem van ongelijke beloning aan te pakken. Daarom ligt er een wetsvoorstel om gelijke beloning op Europees niveau vast te leggen. Daarmee verschuift de bewijslast van de werknemer verder naar de werkgever: de werkgever moet transparant zijn over de salarissen en kunnen aantonen dat er in diens organisatie sprake is van gelijke beloning. Voor goed en inclusief werkgeverschap is het essentieel de wet voor te zijn en zeker te weten dat medewerkers in jouw organisatie gelijk worden beloond.

Partners

Deze campagne wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en IG Group Nederland.