Delen

Gemeente Enschede

“Er zullen altijd verschillen zijn in de inschaling, maar deze moeten wel altijd zo objectief mogelijk zijn.”

Gemeente Enschede heeft ongeveer 1800 medewerkers.

Waarom is Gemeente Enschede een gelijk loon onderzoek gestart?

“Het is begonnen met een aantal raadsvragen vanuit de PvdA over gelijke beloning voor mannen en vrouwen binnen onze gemeente. Uiteindelijk hebben we via een motie in de raad de opdracht gekregen om dit onderzoek te doen.”

Wat was voor Gemeente Enschede het belangrijkste inzicht van het onderzoek?

“De resultaten kwamen overeen met de verwachtingen vooraf. En we hebben natuurlijk ook gekeken naar de benchmark: hoe zit dat landelijk en bij andere gemeenten? Dan zitten we eigenlijk best wel aan de onderkant en dat geeft natuurlijk een goed gevoel. Zo simpel is het ook.”

Je ontvangt de resultaten. Wat gebeurt er daarna, hoe gaan jullie verder?

“We hebben allerlei adviezen gekregen vanuit WOMEN Inc. Die hebben we erbij gepakt en op basis daarvan zijn we gaan kijken: wat doen we al, waar kunnen we nog wat extra aandacht aan geven en welke acties zouden we moeten gaan oppakken? Dat hebben we vervolgens in een actieplan omgezet. Dat is ook met onze directie besproken en daar zijn we nu voorzichtig stappen in aan het zetten.”

“Op basis van de adviezen na het onderzoek zijn we gaan kijken wat we al doen, waar we nog extra aandacht aan kunnen geven, en welke acties we zouden moeten oppakken. En dat hebben we omgezet in een actieplan.”

Kun je een voorbeeld geven van een thema of een onderwerp dat in het actieplan staat?

“Er zijn een aantal thema’s waar we mee bezig zijn. Allereerst gaan we breder aan de slag met het thema diversiteit. Daar waren we al mee bezig en dit zetten we door. We zijn bezig met een training voor onze leidinggevenden over onbewuste vooroordelen en we gaan in samenwerking met de leidinggevenden opnieuw de inschaling onder de loep nemen. Verschillen in de inschaling zullen er altijd zijn, maar deze moeten wel altijd zo objectief mogelijk zijn. Over twee jaar vanaf de meting gaan we opnieuw de peilstok in de organisatie steken om te kijken hoe het ervoor staat.”

Wat zou je werkgevers willen meegeven die willen starten met een onderzoek?

“Met de resultaten, krijg je een duidelijk cijfer op een onderdeel van gelijke beloning. Dat helpt soms wel om beweging te krijgen binnen de organisatie of om extra accenten te leggen. Het helpt om het thema diversiteit breder aan te pakken.”