Delen

Sdu

“Gendergelijkheid is een maatschappelijk thema dat leeft onder ons personeel.”

Sdu (300 medewerkers) is een Nederlandse multimediale uitgeverij van vakinformatie.

Wat was voor jullie de motivatie om een onderzoek te doen naar gelijke beloning?

“Wij wisten al dat we een goede man-vrouw verdeling hebben over de verschillende functies. Maar we wilden graag meer inzicht in hoeverre ook de beloning evenredig verdeeld was. Het zou immers kunnen dat we hier nog een blind spot hadden waar het gaat om mannen en vrouwen in dezelfde functies.”

Jullie hebben het onderzoek gedaan met een externe partij. Was dat een bewuste keuze?

“Ja, het leek ons goed om een onafhankelijke partij de analyse te laten doen. Ook omdat we graag bij een bestaande methodiek wilden aansluiten. Eerder hebben we ons aangemeld voor een dergelijk onderzoek via onze brancheorganisatie de Mediafederatie. Dat ging helaas niet door, waarna we met WOMEN Inc. in contact kwamen. Met een externe partij kunnen we een meer onafhankelijke uitkomst garanderen.”

Er is niet één actie die je moet oppakken, maar het zit vooral ook in bewustwording en met elkaar in gesprek gaan over verbeteringen.”

Wat was voor jullie het belangrijkste inzicht van het onderzoek?

“Het rapport geeft een helder overzicht van waar onze organisatie staat. We hebben de uitkomsten met een divers team besproken en dan blijkt al snel dat je samen moet optrekken. Er is niet één actie die je moet oppakken, maar het zit vooral ook in bewustwording en met elkaar in gesprek gaan over verbeteringen. Zo passen wij de inrichting van sommige salarisschalen aan, we hebben in meer detail gekeken naar enkele afdelingen waar de verschillen groter leken. Ook hebben we met HR en management afspraken gemaakt om de gelijke doorstroom of instroom van mannen en vrouwen in onze organisatie te versterken.”

Heb je nog tips voor andere werkgevers die een gelijk loon onderzoek willen starten?

“Blijf met elkaar in gesprek, betrek medewerkers en managers bij de analyse, zoek naar de kwalitatieve oorsprong van loonverschillen en pas je beleid daarop aan.”