Delen

KIT Royal Tropical Institute

“Gelijke beloning wil je in orde hebben. Meten is weten.”

KIT Royal Tropical Institute (170 medewerkers) is een kennis- en opleidingscentrum en conferentielocatie voor duurzame ontwikkeling.

Wat was de aanleiding voor KIT Royal Tropical Institute om een gelijk loon onderzoek te starten?

“Het is begonnen als onderdeel van de werkcommissie Diversiteit & Inclusie. Binnen HR zeiden we: als we het toch onderzoeken, dan maar breder. Dat onderzoek heeft intern plaatsgevonden, inmiddels doen we dit met een externe partij. We kregen via het MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) wel eens signalen dat dit een thema is en wilden dit sowieso eens onderzoeken. Het is echter niet meer alleen een HR-thema, we zien het ook wel eens terug bij tenders, dat opdrachtgevers eisen stellen aan beloning.” 

Zagen jullie op tegen het onderzoek?

“Nee, daar zagen we niet tegenop. Je bent onbewust onbekwaam. Hoe word je (on)bewust bekwaam? We hoopten dat er iets uit zou komen wat we nog niet toepassen in ons beleid en wat we beter konden doen. Het inzicht kan al helpen.”

“Dankzij het onderzoek staan we steviger, we voelen nog duidelijker dat gelijke beloning een anker is van onze organisatie. Hier staan we voor, het klopt, en we kunnen ons verantwoorden.” 

Wat is het belangrijkste inzicht van de analyse?

“Het belangrijkste inzicht is dat er ondanks dat je uniforme schaling en inschaling toepast, toch ongelijkheid kan ontstaan. Waar we achter zijn gekomen is dat we heel erg duidelijk moeten gaan beschrijven hoe mensen doorgroeien, want op dat moment verander je van functieschaal. Hoe maak je dat zo objectief mogelijk? Dat is onze belangrijkste les.”

Welke (beginnende) successen merk je?

“Dankzij het onderzoek staan we steviger, we voelen nog duidelijker dat gelijke beloning een anker is van onze organisatie. Hier staan we voor, het klopt, en we kunnen ons verantwoorden. Dat geeft een duidelijk, steady verhaal, je hebt niets te verbergen en kunt jezelf recht in de spiegel aankijken. Voor ons is dat belangrijk vanwege onze waarden ’transparancy’ en ‘inclusie’.”

Heb je tips voor werkgevers die willen starten met gelijk loon onderzoek?

“Doe het gewoon. Het geeft meer richting aan je toekomstige beleid en wat je kan verbeteren. Juist als kleine organisatie heb je weinig te verliezen. Stel dat je al iets moet repareren, dan gaat het om individuele mensen. Dus dan is het ook overzichtelijker.”