Delen

Unilever

“Als de data beschikbaar zijn en het ten dienste is van je medewerkers, waarom zou je het niet doen?”

Unilever is een multinationale onderneming op het gebied van voedingsmiddelen, persoonlijke verzorging en schoonmaakartikelen. Unilever heeft in Nederland 2500 werknemers.

Wat is voor Unilever de motivatie om onderzoek te doen naar gelijke beloning?

“We hebben een ED&I-strategie, die vormt de kern van onze waarden. Onderdeel daarvan is om meer vrouwen aan de top te krijgen. Hierin zijn een aantal datapunten heel relevant en een daarvan is beloning. Daarom doen we twee keer per jaar onderzoek en op basis daarvan gaan we mogelijke acties vormgeven. 

We proberen in Nederland altijd een voortrekkersrol te nemen en treden dus ook naar buiten op dit onderwerp. Niet om te laten zien dat het overal perfect gaat, want wij hebben ook onze verbeterpunten, maar om te laten zien dat je actie kunt en moet ondernemen waar dat nodig is.”

Jullie doen het onderzoek intern. Is dat een bewuste keuze geweest?

“We hebben die expertise in huis, we hebben daar een afdeling voor. Dat is onder andere iemand vanuit Reward, die echt kennis heeft van hoe beloningen plaatsvinden. Het is heel fijn om die expertise te hebben. We hebben wel mensen met wie we brainstormen, extern.”

“Toen we onderzoek gingen doen naar de loonkloof hoopten we natuurlijk dat er niet uit zou komen dat we ongelijk belonen. Gelukkig was dat niet het geval. Maar als het zo was geweest, dan is het goed om te weten zodat we het kunnen oplossen.”

Hadden jullie voorafgaand aan het doen van onderzoek doelen, of hebben jullie op basis van de resultaten de actiepunten bepaald?

“Toen we onderzoek gingen doen naar de loonkloof wilden we natuurlijk niet dat eruit zou komen dat we ongelijk belonen en gelukkig was dat niet het geval. Maar als het zo is, fixen we het liever dan dat we het niet weten. Dat is altijd de start van het onderzoek. Je vormt hypotheses, soms kloppen die hypotheses wel en soms niet. Wat in ons geval ook heel interessant is, is dat wij ook nog internationaal kunnen leren binnen Unilever.”

Heb je tips voor werkgevers die willen starten met onderzoek naar gelijke beloning?

“Ga kijken hoe andere bedrijven het loononderzoek organiseren en wat je daarvan kan leren. Als de data beschikbaar zijn en het ten dienste is van je medewerkers, waarom zou je het niet doen?”